Home Photo news ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ

ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ

SHARE

ಹಳ್ಳಿಯ ಮಾತೆಯರು ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವತೆಗಳು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ನಡೆಸುವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಇವರು.

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ:- Gopy Jolly