Home Video ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋ!!!

ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋ!!!

SHARE

ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭೃಮದ ಡ್ರೋನ್ ಕವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ… ( ಸಂಕಲನ- ಗೋಪಿ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=K-y1CP0VBIc&w=350&h=350]