Home Information ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

SHARE

ವಿಸ್ಮಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :- ಯಾವುದೇ ಪದವಿ.
               ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
               ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವಿಷ್ಣು ಹೆಗಡೆ, ಸಂಪಾದಕರು.
ವಿಸ್ಮಯ ಟಿ.ವಿ .ಕುಮಟಾ. 9591537698