Home Photo news ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ?

ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ?

SHARE

ಜಗವೊಂದು ನಾಟಕಶಾಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಕಂಡವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವೇ?

 

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ :- Gopi Jolly