Home Photo news ದುರ್ಗಾದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ: ನಿಶ್ಚಿತ್ ಹಿಣಿ ಪ್ರಥಮ

ದುರ್ಗಾದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ: ನಿಶ್ಚಿತ್ ಹಿಣಿ ಪ್ರಥಮ

SHARE

ಕುಮಟಾ: ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಕುಮಾರ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಹಿಣಿ ಕಾಗಾಲಿನ ತೌಹಿದ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಡ ವಲಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಸಾಕ್ಷಾತ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ