Home Local ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಮಾಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಮಾಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

SHARE

ಕುಮಟಾ: ಭಂಡಾರಿ ಸಾಮಾಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಕುಮಟಾದ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸಮಾಜದ ಬಾಂದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.