Home Photo news ಸಾ ರೆ ಗ ಮ ಪ Jio hoo-2018 ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸಾ ರೆ ಗ ಮ ಪ Jio hoo-2018 ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

SHARE

ಸಾ ರೆ ಗ ಮ ಪ Jio hoo-2018 ಸಂಗೀತ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರವಾರದ ಎನ್ ಜಿ ಓ ನೌಕರರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಸುಮ್ಮಿಂಗ ಪೂಲ್ ಹತ್ತಿರ 24.10.2017 ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.