Home Video ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಂದ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ! ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ವಿಡಿಯೋ!

ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಂದ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ! ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ವಿಡಿಯೋ!

SHARE

ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂದ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ ಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ..

ವಿಡಿಯೋ..
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BF5byeT2VW8&w=350&h=350]