Home Photo news ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ.

ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ.

SHARE

ನಾಳೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಾಳೆಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ ಅವರ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳ ಘಟಕ.