Home Article ನಾನೂ.. ಶಿಲ್ಪವಾಗಬೇಕು (ಕವನ)

ನಾನೂ.. ಶಿಲ್ಪವಾಗಬೇಕು (ಕವನ)

SHARE

✍ಉಮೇಶ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಭಟ್ಕಳ

ಬನ್ನಿ ಯಾರಾದರೂ
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ
ಶಿಲ್ಪವಾಗಿಸಿ
ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ನಾನೂ
ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸೇರಬೇಕು
ಶಿಲ್ಪವಾಗಬೇಕು.

ದೂಪ ದೀಪ
ನೈವೇದ್ಯ ಹೂವು
ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನಾನು
ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು

ಮಂತ್ರ ಘೋಷ
ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ
ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ನಡುವೆ
ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಬೇಕು
ಆಕಾರ ಕೊಡಿ ನನಗೆ
ನಾ ಶಿಲ್ಪವಾಗಬೇಕು

ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ
ಸೇರಲಾರೆ ನಾನು
ಸೂರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ
ಬದುಕಲಾರೆ ನಾನು
ಆಕಾರ ಕೊಡಿ ನನಗೆ
ನಾನೂ ಶಿಲ್ಪವಾಗಬೇಕು
ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸೇರಬೇಕು.