Home Information ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (SCDCC Bank) ನೇಮಕಾತಿ 2017-18

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (SCDCC Bank) ನೇಮಕಾತಿ 2017-18

SHARE

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
1) *ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ /Computer Programmer* – 02 Posts
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: MCA/BE/MSc
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ:Rs.31320 -75905

2) *ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು / Second Division Clerks* – 125 Posts
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: Any Degree ಅಥವಾ Post Graduation
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ:Rs.21110-47120

ಅರ್ಜಿ ತಲುಪಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: *10.01.2018*

ಅರ್ಜಿ & ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ: https://wp.me/p5qJeT-4Wg

ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೇಲಿನ LINK ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.