Thursday, September 20, 2018

Video

Home Video

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರ (ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಧರ ಸಂದೇಶ)

(ಪ್ರಭಾ ಭಟ್ಟ, ಪುಣೆ - ‘ಶ್ರೀಧರಾಮೃತ ವಚನಮಾಲೆ’ಯಿಂದ) ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಕಷ್ಟೇ? ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗದು. ಮೊದಲು ಶಕ್ತಿ; ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯ. ನೀವು ಕೇಳುವದೂ ನಾನು ಹೇಳುವದೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವೇ....
loading...
error: Content is protected !!